Ordförande har ordet

En väg framåt?

Under måndagen lanserade regeringen sin budgetsatsning för svensk polis. Som förtroendevald polis blir man besviken på att regeringen inte tycks ha insett att det är kris inom svensk polis. Ett av de stora problemen är att det fattas poliser och hittills i år har tre poliser slutat per dag. Många av dem slutar på grund av den oacceptabla lönenivån och den orimliga löneutvecklingen i förhållande till ansvar, befogenheter och utsatthet. Det krävs politisk vilja och handlingskraft för att lösa detta.

De medel som nu tillskjuts innan valet är att anses som så ringa att det går som ”felräkningspengar”. Dock lämnar finansminister Magdalena Andersson en öppning för RPC att använda anslagssparandet så som han finner mest lämpligt. Nu har Rpc Dan Eliasson en möjlighet att visa på ett gott ledarskap och genom handling visa att han menar vad han säger. Eliasson har sagt att han anser att poliserna är för lågt värderade och nu har han möjligheten att börja ändra på detta. Rpc! använd anslagssparandet rätt och se till att göra det du kan för att vända krisen inom svensk polis.

Det är viktigt att visa ett ledarskap som tydligt visar på uppskattning av de befintliga poliserna. Vi arbetar många gånger under svåra förhållanden där utsattheten är hög, det krävs då ledare som tydligt står bakom sina medarbetare i både ord och handling. Ett sådant ledarskap smittar av sig och sänder positiva signaler ner i organisationen.