Ombud och ersättare påväg till kongressen

Det är en sval Septembermorgon på Göteborgs Centralstation. Jonny och jag tycker att det är lite öde, men vi är nog lite tidiga till Stockholmståget. Vi ska på Polisförbundets kongress! Här ska vi fackliga samla alla medlemmars tankar i de motioner som de suttit i sina radiobilar, kontor, båtar, på hästar och i sina hem och funderat på. Vi är era språkrör och kommer att hantera era tankar med största respekt.

Varje tanke/motion är en stor sak just för den/de medlemmar som lämnat denna motion vidare i det fackliga systemet systemet.
Nu samlar vi oss från hela landet, och troligen kommer vi att höra mycket samma syn som arbetsgivaren ser på oss från de övriga delegaterna. Men då upptäcker vi, att vi är många och starka, och det kommer arbetsgivaren att märka också!
Nu lutar jag mig tillbaka i min stol på Stockholmståget och ser fram emot mötet med alla dessa kollegor.

Var rädda om er.
Dan
Stjernman
FO operativa

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnus Olsen:

Då sitter man på tåget på väg till Stockholm och Polisförbundets kongress. Det är det högsta beslutande organet inom förbundet.

Det är en tillställning som varar i närmare tre dagar och brukar präglas av intensivt arbete där massa beslut tas. I år är det ca 200 motioner som kommit in och skall behandlas på det ena eller andra viset.

Till vardags arbetar jag i Storgöteborg såsom huvudskyddsombud och ledamot i styrelsen för förbundsområde Storgöteborg. En vardag som är givande och rolig där det känns som man faktiskt kan göra skillnad, även om det inte alltid syns för alla eftersom många ärenden är individbaserade. Andra saker som hanteras i stor mängd är arbetstidsförhandlingar och tillhörande processer vilket möjligtvis syns något mer.

Nu är det dock dags att staka ut Polisförbundets prioriterade frågor och forma dess framtid baserat på medlemmarnas motioner. Denna gång är jag med som ersättare då det är viktigt att vi i region väst fyller våra mandat även om någon blir sjuk.

Arbetet med motioner har föregåtts av ett digert arbete. Dels av förbundsstyrelsen som lämnat förslag till beslut men likväl har regionsstyrelsen och västs delegater och ersättare granskat, debatterat och hittat sina infallsvinklar. Under den stundande kongressen kommer motionerna djupgranskas och debatteras ytterligare minst en gång i tematorg där delegater från hela landet ingår. Arbetet måste slutföras och ibland kan debatter och överläggningar pågå långt in på kvällen. Därefter skall motionerna upp i plenum inför alla kongressdelegater, det är då beslut tas. Även där kan det bli debatt och många kloka ord brukar bli sagda.

Jag ser fram mot några innehållsrika dagar som utvecklar mig själv såsom facklig företrädare men framför allt kommer det vara dagar där vi lika hårt som vanligt kopplar polisförbundet inriktning med medlemmarnas önskan och vilja.

Magnus Olsen
HSO Storgöteborg
Polisförbundet Storgöteborg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lena Glembring:

Jag är ordförande i LS Spaningsektionen styrelse samt ledamot i FO styrelsen för Utredningsenheten i VG.
Jag tycker det ska bli spännande och intressant att vara med på polisförbundets kongress. Jag har varit med en gång tidigare men det är 30 år sedan. Då som observatör.
Denna gången är jag ombud och då får jag ju engagera mig på ett helt annat sätt. Det ska dessutom bli kul att träffa kollegor från hela Sverige och byta erfarenheter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jens Ahlstrand:

Jag är personalombud för chefssektionen ofrp och kommissarie och chef över den regionala utredningssektionen i region väst. Jag är övertygad om att både fack och arbetsgivare vill samma saker. Vi vill ha en arbetsplats personalen trivs på och är stolta över, vi vill ha en effektiv fungerande verksamhet. Jag vet att vi har störst möjlighet att lyckas i det genom ett tydligt öppet samarbete, axel mot axel, mot gemensamma mål. För mig är det självklart att även polisiära chefer ska vara fackligt anslutna. Det råder inget motsatsförhållande i det trots att vi ibland hamnar på olika sidor av ett förhandlingsbord. Man måste orka hålla isär sakfrågor från helheten och inte bli personlig när vi har olika roller.

På samma sätt är det viktigt för mig att följa med på kongressen när jag får möjlighet. Fackliga frågor generellt är i högsta grad frågor ur ett chefsperspektiv och dessutom finns vissa frågor som i princip endast rör chefer. Det är lika viktigt att vi chefer engagerar oss i ett fackligt perspektiv som det är att påminna det övriga fackliga kollektivet om att vi faktiskt är deras medlemmar också. Jag hoppas på några givande dagar där jag får lära mig mycket och kanske bidraga i det jag kan.