Nytt avtal om utbildar-, instruktörs- och handledartillägg

Nu är det klart vilka ersättningar instruktörer och handledare ska få.
– Vi är nöjda med att tilläggen återinförs, dessutom till högre nivåer, och att pengarna till detta tas utanför lönerevisionen, säger förhandlingschef Niklas Simson.
Det nya avtalet gäller från den 1 april 2018. Det blir därför betydande summor som betalas ut retroaktivt i mars–april 2019 för dem som varit instruktörer, handledare och utbildare under året.

Så blir de nya tilläggen i korthet

Instruktörer och handledare får 200 kronor för arbetspass med minst 4 timmars handledning eller 100 kronor för minst 1 timmes handledning, dock max 3.000kr per månad. Instruktörer och handledare är dels aspirantinstruktörer och dels de handledare som har till uppgift att handleda nya arbetstagare mot att självständigt kunna lösa sina uppgifter (utöver sedvanlig arbetsplatsintroduktion).

Utbildare får 200 kronor för arbetspass där minst 4 timmar använts till utbildning eller 100kr om minst 1 timme använts till utbildning. Utbildare är de som tillfälligt håller utbildning som är beslutad och anordnad av Polismyndigheten. I denna kategori ingår också den som har tillfälligt uppdrag som lärare och instruktör (dock ej aspirantinstruktör).

Så finansieras de nya tilläggen

För Polisförbundet har det varit viktigt att tilläggen inte ska stå i vägen för polisernas framtida löneökningar. Så blir det inte heller, eftersom kostnaderna tas från pengar som avsatts till omställning. Det vanliga är att omställningsmedel används vid neddragningar då anställda sägs upp. I det här fallet är det tvärt om så att Polismyndigheten ska öka antalet anställda med 10 000 fram till 2024.