Nya polislöner klara

Under måndagen den 13 juni enades Polismyndigheten och Polisförbundet efter en lång process om nya löner för cirka 19 000 poliser. Lönerna kommer att utbetalas med retroaktivitet från och med den 1 oktober 2015.

Avtalet innehåller två huvudsakliga delar, dels en del med nya reviderade löner per den 1 oktober 2015, dels en del med framåtsyftande skrivningar som syftar till att skapa långsiktighet och uthållighet den polisära kompetensförsörjningen.

Revision 3 ─ på kort sikt:
-Utfall 2,99% jämfört med arbetsmarknadsmärket 2,5%.
-25 000 kr i lägstalön till 90% av de berörda poliserna
-För de med mer än 6 år i yrket är medel över 28 100 kr.
- Den nya lönen gäller retroaktivt från den 1 oktober 2015. Pengarna betalas ut efter sommaren.

Revision 3 ─ på längre sikt:
-Skapa karriärvägar så väl vertikalt som horisontellt.
-Större inflytande i processer där Polisförbundet tidigare stängts ute.
-Satsning på poliser verksamma i och mot 14 särskilt utsatta områden, konstruktion ska ses över i höst.
-Individuella lönesamtal för alla i chefstjänst och arbetsledande befattning samt frivilliga.

Läs mer här:
Pressmeddelande
Frågor och svar om polislöner
Konfliktförberedelser
​​​​​​​