Nya kollektivavtal

22/6 2020
Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om ett antal nya avtal.

Bland dessa nya avtal gäller förutsättningar vid särskilda polisinsatser, SPI, höjning av ob-tillägg på nätterna, höjd ersättning för hundförare och en ny modell för ingripandeberedskap nattetid där nattbemanning inte är nödvändig.

Samtliga nya avtal och förändringar börjar gälla 1 september 2020.

– Det är glädjande att vi har enats med samtliga arbetstagarorganisationer om nya kollektivavtal som vi tror kommer att skapa förutsättningar för ännu bättre verksamhet samtidigt som det ger bättre villkor för våra medarbetare, säger rikspolischef Anders Thornberg.

– Det känns som en riktig bra uppgörelse för alla parter som vi kommit överens om tillsammans med arbetstagarorganisationerna, fyller Polismyndighetens förhandlingschef Mathias Berg i.

– Äntligen har vi fått igenom att hundförare ska få en skälig ersättning för det engagemang det innebär att hålla polishundar tillgängliga för den operativa verksamheten. Att vi nu också fått gehör för en höjd OB-ersättning är ett nödvändigt steg i rätt riktning. Men mer kommer att krävas för att göra yrket mer attraktivt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Sammanfattning av avtal och förutsättningar som ingår i paketet

Lokalt kollektivavtal om särskilda polisinsatser, SPI-avtal. Det nya avtalet innebär ett förändrat och flexibelt sätt att förlägga arbetstid, samt hur ersättningen ska regleras. Lokalt kollektivavtal om ingripandeberedskap. Det nya avtalet innebär att den traditionella nattbemanningen kan ersättas av ingripandeberedskap om arbetsgivaren bedömer att bemanningsbehovet motiverar detta. Lokalt kollektivavtal om högre ersättningar till Polismyndighetens hundförare. Lokalt kollektivavtal om ändringar i 18 och 21 §§ ASA/Polis. Ändringarna innebär höjning av ob-tillägg fredag- och lördagnätter klockan 22-06 och övriga nätter 03-06.