Ny rapport om polisers utsatthet för hot, våld och trakasserier

I dag presenterar Polisförbundet rapporten ”När de som ska skydda attackeras”. I rapporten framgår att drygt åtta av tio (84 procent) anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor.

Läs hela artikeln och rapporten här.