Nationellt förhandlarmöte

Under dagen samlas förhandlingsansvariga för regionerna till en nätverksträff i Stockholm. Fredrik Rudbäck medverkar för Polisförbundet Region Väst.

Förhandlingsarbetet rörande nya polislöner fortsätter på nationell nivå. I förra veckan kunde vi publicera en intervju med Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson. Han berättade då bland annat att förhoppningen just nu är att kunna slutföra de nationella förhandlingarna till utgången av januari månad. Där efter kommer respektive region kunna påbörja sina förhandlingar. Frågan om möjligheten till regionala förhandlingar var en av Polisförbundets tyngsta i samband med att man förhandlade fram vårt nya kollektivavtal.

För att skapa förankring och goda förberedelser så organiserar sig Polisförbundet i en rad olika nätverk med representanter ifrån de olika förbundsregionerna. Idag, onsdagen den 14 december, samlar Niklas Simson förhandlarnätverket på kansliet i Stockholm. De förhandlingsansvariga från respektive region kommer då få en dagsaktuell uppdatering om var vi står i förhandlingarna. Man kommer dessutom fortsätta de regionala förberedelserna inför de fortsatta förhandlingarna.