Nästa steg i revisionen

Nu är det klart hur pengarna till lönerevisionen ska fördelas mellan regionerna och avdelningarna. Läs mer här.