Medlemsinformation om det centrala avtalet

Onsdagen den 4 oktober tecknades ett avtal med Arbetsgivarverket för 100 000 statsanställda, däribland poliser, om löner och villkor. Därmed går startskottet för förhandlingarna om polislönerna.

Det centrala avtalet ger bland annat en siffersatt nivå för hur mycket lönerna som minst ska öka i snitt de närmaste tre åren: 6,5 procent. I förhandlingarna om polislönerna förhandlar Polisförbundet med polismyndigheterna för att få mer än så. Däremot fick vi inte igenom individgarantier. Lönesättningen är i grunden individuell och en individgaranti hade gjort att alla poliser varit garanterade något.

– Genom att vi nu tecknar ett treårigt avtal får vi stabila förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att uppvärdera polisyrket. Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Mer läsning finns i denna pdf:
Medlemsinformation om avtalsrörelsen (Fackligt uppdrag/Facknytt)