Medlemmar som slutat under 2016

Vi har tittat på hur många medlemmar i Polisförbundet i Region Väst som valt att sluta inom polisen under 2016. Under januari-juli 2016 har sammanlagt 48 medlemmar slutat. 30st är födda på 50-talet, 8st är födda på 60-talet, 1st är född på 70-talet och 9st på 80-talet. Antalet medlemmar som har fyllt 65 och gått i pension är inte med.

Vi har räknat till och med de som är födda 1952, alltså 64 år. Av de som är födda på 50-talet är det 29st som beviljats förtida pension. Under augusti vet vi i nuläget att 16st medlemmar kommer att sluta. Den siffran kan förändras.

På intrapolis uppger myndigheten att 68 poliser har slutat sedan årsskiftet. I den siffran räknar de även poliser som gått i pension och avlidit. Anledningen till att våra siffror skiljer sig från arbetsgivarens kan vara att de har valt att räkna med medlemmar som fyllt 65 år och som går i pension. Det kan också vara så att någon som slutat inte var medlem i Polisförbundet.

Syftet med att titta på hur många som slutat är att veta hur många som faktiskt hade kunnat vara kvar under andra omständigheter. Det finns många olika skäl till varför man vill gå i förtida pension eller sluta som polis, men faktum kvarstår, vi har inte råd att tappa mer erfarenhet och kompetens. Hur många av kollegorna som slutat eller gått i förtida pension hade stannat om arbetsgivaren hade värdesatt sina poliser på ett bättre sätt? Varje polis som hade valt att stanna hade varit en vinst för arbetsgivaren. Nu blir det istället en förlust som tar lång tid att hämta hem.