Mail från uppgiven kollega

Läs mailet från en uppgiven kollega om situationen inom Polisen

Hej!

Vill bara framföra vad som rör sig i huvudet på kollegor i vårt område.

Det är ont om personal, vi går ofta på minimi. Kollegor blir hela tiden förskjutna eller får förstärka på annan ort. Det är dålig planering och framförhållning med t.ex. divisionsuttag som leder till frustration då kollegor har familjer att tänka på.

Jag har förklarat att läget är som det är och att vi inte kan göra något åt att det är ont om personal och att kollegor måste skickas fram och tillbaka mellan orterna.

Men något som är gemensamt för allt det här är lönen! Jag har en hel tur i mitt lokalpolisområde som är helt uppgivna att inget händer med lönen (de vet ju vad som är på gång RALS och senaste revisionen som jag försökt förklara för dem) och de är redo att se sig om efter andra jobb då de känner att de sliter ont för inga pengar.

Flera har redan gått till kommuner och en kollega kommer säga upp sig inom kort och har erbjudits en tjänst på en kommun i närheten med en lön på 34.000 där de likställer hens polisiära utbildning och erfarenhet med en socialpedagog. Hela turer är på väg bort… det smittar av sig. Folk älskar jobbet men hatar att allt blir sämre/inte bättre.

Det kommer bli ännu tuffare för oss som är kvar då det blir mindre och mindre folk som delar på bördan.

Det känns nattsvart för att uttrycka mig milt!

Jag önskar jag kunde säga något som bringar hopp men jag vet inte vad jag ska säga, för jag förstår de så väl!