Möte i rekrytering/tillsättningsnätverket

Den 11 oktober 2016 samlades det fackliga rekryterings/tillsättningsnätverket i Region Väst för att utbyta erfarenheter kring de processer som leder fram till en anställning eller placering på befattning.

Deltagarna var engagerade och debatten var livlig.
Budskapet som gavs, var att arbetsgivaren Polismyndigheten, måste ändra förhållningssätt i rekryteringsfrågor.
Avsaknad av transparens och ett förfaringssätt som är svårbegripligt för våra medlemmar var några av de saker som diskuterades.