Lite reflektioner efter en dag i riksdagen

Efter en givande dag i Stockholm beger vi oss åter mot Göteborg. Större delen av dagen har bestått i möten med västsvenska socialdemokratiska och moderata riksdagsledamöter. Frågor som vi diskuterade var bland annat polisbristen, arbetsvillkor, löner, vikten av en högskoleutbildning och hur politikerna kan jobba för att vi även i framtiden bibehåller och utvecklar en professionell polis. Vi har gett vår bild av vad vi tror krävs för att minska tappet av poliser och hur vi kan arbeta för att fler potentiella poliser ska söka till polisutbildningen. Vi har diskuterat olika partiers förslag och de farhågor och för- och nackdelar vi ser. Under mötena har vi diskuterat en långsiktig polispolitik och hur vi kan lösa akuta problem på kort sikt. De polisiära frågorna ligger högt på agendan och vi finns med i debatten.

Polisförbundet Väst har deltagit på flera olika politiska möten. Under vintern/våren 2017 har vi bjudit in till lunchmöten med ombud och ersättare i Justitieutskottet. Vi kommer fortsätta att träffa politiker och målet är att träffa företrädare för alla riksdagspartier.