Lena Nitz: Detta krävs för att få fler poliser

Lena Nitz debattartikel handlar om de tomma platserna på polisutbildningen och hon skriver:
"Bakom det låga söktrycket gömmer sig en smärtsam sanning för Polismyndigheten: Yrkets status har urholkats, poliserna slutar i förtid och alltfler blivande poliser blir färre. Polisbristen är ett faktum och otryggheten är här."

Polisförbundet anser att:
-Lönen måste höjas och arbetsvillkoren bli bättre.
-Polismyndigheten behöver aktivt jobba med att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke och sin personalpolitik.
-Polisutbildningen måste få högskolestatus precis som i övriga nordiska länder.

Läs hela artikeln på http://www.expressen.se/debatt/ingen-konkurrens-om-man-vill-bli-polis-langre/