Löneförhandlingarna

Under de senaste veckorna har man jobbat med lönerna på PO och LPO. Arbetsgivare har med lokalt fack gått igenom sitt förslag till nya löner för polisförbundets medlemmar. Under denna vecka har man påbörjas de regionala förhandlingarna. Målet är att den nya lönen ska betalas ut på juni, juli eller augustilönen.

Arbetet med bland annat SPO pågår parallellt med löneförhandlingarna. Frågan hanteras nationellt och den 9/5 hade man ett partsgemensamt möte.