LÖN: Om ett par veckor vet vi mer

Förhandlingar pågår om nya löneavtal för våra medlemmar vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Nästa vecka (v. 44) väntas förbundsstyrelsen fatta beslut om hur förhandlingarna med Polismyndigheten kan tas vidare. Därmed räknar förhandlingsdelegationen med att tydligare information ska kunna kommuniceras till medlemmarna under vecka 45.

För Polismyndighetens del innebär det nya avtalet att de regelrätta löneförhandlingarna kommer att ske regionvis så snart de nationella förhandlingarna gått i hamn.
För Säkerhetspolisens del är det överenskommet att lönerevisionen kommer att ske per den 1 december 2016.

De förhandlingar som förs nu sker inom ramen för det avtal som tecknades med Arbetsgivarverket i oktober. Innan detta avtal tecknades hade Polisförbundet flaggat för en eventuell konflikt. I och med att avtalet med Arbetsgivarverket gick i hamn avblåstes konflikthotet.