Lön och konflikt

Förhandlingarna inom staten är de förhandlingar som kan leda till konflikt om vi inte får gehör för våra krav. Det är tidigast den 1 oktober 2016 som en konflikt kan bli aktuell eftersom det är då det centrala avtalet löper ut. Vi är flera förbund som förhandlar tillsammans inom staten. Att vi är många gör oss starka, men medför också att vi behöver de andra förbundens stöd för att driva vår sak. Uppfattningen är att de delar vår bild av att vägen till höjda löner går genom ökat fackligt inflytande.

I senaste Fackligt uppdrag som Polisförbundet skickat ut står det: ”Den senaste avtalsperioden har vi sett exempel på vad som händer när fack och arbetsgivare inte kommer överens. Om det skulle hända igen när vi förhandlar med Polismyndigheten skulle vi vara hjälpta av att ha en förutsägbarhet i lönesättningen i form av individgarantier i det centrala avtalet att falla tillbaka på. Att får in individgarantier i det centrala avtalet gynnar polisernas löneutveckling.”
Viktigt att känna till är att vi vet inte om det blir konflikt. Konflikt är inget självändamål, utan ett verktyg vi kan ta till om vi inte får tillräckligt gehör för de frågor vi driver. Det är först när förhandlingarna kommit igång efter sommaren som vi vet mer.