Lön, kuv och tillägg

Polismyndigheten och Polisförbundet arbetar vidare i regionen med steg 2 i KUV (Karriär och Utvecklings Vägar). KUV 2 gäller från och med den 1/10. Nästa möte med arbetsgivaren är den 15/11.

Vi kom överrens med arbetsgivaren om att införa handledar- och instruktörstillägg och SPO tillägg i löneavtalet som tecknades i början av 2018. Arbetet pågår nationellt och inga detaljer kring tilläggen är klara ännu.

Vi återkommer när mer information finns.