Kongressförberedelser och motionsbehandling

Den 20-22 september åker 20 ombud och 3 ersättare från Region Väst till Polisförbundets Kongress. Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Förutom att besluta om Polisförbundets mål och inriktning behandlas också motioner. Förberedelsearbetet är i full gång och idag har vi träffats för motionsbehandling. Vi har tagit ställning till Region Västs förslag till beslut i 198 st. motioner. Samtliga motioner, motionssvar och övrigt material finns att läsa här.