Kongressen: Resultat och Reflektioner

Ombud och ersättare för Polisförbundet Väst har under tre dagar deltagit på Polisförbundets kongress. På kongressen fattas viktiga beslut, inte minst vad Polisförbundet under de kommande åren ska arbeta med. Vi förberedde oss väl. Vi tog diskussioner i tematorgen och vi var uppe i talarstolen ett flertal gånger för att förmedla vår bild. Vi har sammanställa resultatet av motionsbehandlingen gällande motioner som är inskickade av medlemmar i Region Väst.

Reflektioner från ombud och ersättare:

Thomas Petersson:
På tisdag morgon samlades ett gäng med fackliga förtroendevalda från Region Väst för att resa till Upplands Väsby o Polisförbundets kongress 2016. Före resan hade vi haft flera möten för att förbereda hur vi skulle tycka i olika frågor som skulle komma upp.

Första dagen var en dag som det fanns många talare som talade inför oss. Vår ordförande Lena Nitz, Inrikesminister Anders Ygeman, rikspolischef Dan Eliasson samt TCO.s ordförande Ewa Nordmark.

Ygeman höll ett mycket politiskt tal, inga nyheter mer än att han fick applåder när han sa att nu ska polisutbildningen bli riktig Högskola. Dan Eliasson höll med Lena Nitz om att läget inom polisen är allvarligt, Lena talade hellre om kris, samt att han lovade att vara mer lyhörd och lyssna och samarbeta med de fackliga organisationerna.
Ewa Nordmark påtalade vikten av att vi är ett rent yrkesförbund med hög anslutningsgrad.

Dag två gick i tematorgens tecken. Varje torg skulle diskutera och förbereda olika frågor inför beslut i plenum under dag tre. I tematorgen blir diskussionen lättsammare och tankar kan utbytas enklare. Tematorgets förslag tas upp och blir det förslag man röstar om.

Tredje dagen med en massa beslut trodde vi skulle bli lång. Men en snabbeslutsrunda gjorde att drygt 175 motioner med x antal förslag samt andra beslut klubbades igenom på rekordfart. Svårt att hänga med och förhoppningsvis så blev det bra beslut som Polisförbundet har att förhålla sig till.

Tre intressanta dagar är slut och nu beger vi oss trötta hemåt region väst.

Thomas Petersson

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonny Klintefjord:

Sitter på tåget mot Göteborg efter tre dagars kongressande. Nöjd med att resan är betydligt kortare än den var från Åre, 2014.
Sammanfattar dagarna som givande, men saknar ändå en hel del svar. Svar som jag VET efterfrågas med tanke på att det endast återstår 8 dagar innan vi är avtalslösa.
Min klagande sida hittar lite förbättringsmöjligheter gällande motionshanteringen, men å andra sidan är jag ingen mästare på motion själv, med min 90 kg! Helt klart kan man ha en förnuftigare hantering, det är ju en "arbetsorder" och något som medlemmar vill och önskar.
Vi åker hem lite trötta, det kan jag se i vagnen, men ändå med energi för bemöta höstens och framtidens utmaningar. Att träffa kollegor från hela landet, ÄR en boost!
Jag är övertygad om att vi tillsammans KAN och kommer att göra skillnad!

// Jonny Klintefjord

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikael Mossberg:

Det var tre väldigt givande dagar, som föregicks av bra diskussioner på hemmaplan, som fortsatte vid tematorg och sedan behandlades av kongressen. Region väst lyckades bra, tillsammans med andra. Förbundets yttersta demokratiska organ har gjort sitt, för denna gången. Bilden från de två främsta, var dock ganska dyster. Någon av dem, måste nu göra sitt, för svensk polis. Det måste innebära en annan kurs! En kurs som tar riktning mot framtidens polis. Tiden är för det är nu mogen!

Mikael Mossberg

Inkomna motioner till Polisförbundets kongress 2016:
Motion 1-49
Motion 50-99
Motion 100-149
Motion 150-193
Motion 194
Sent inkomna motioner