Konflikten avblåst– nu kan matchen om lönerna börja

Konflikthotet är avblåst det närmaste året, men kampen för höjda polislöner fortsätter.

Förhandlingar om polislönerna:

Nu när det finns ett avtal som sätter ramarna inom staten kan förhandlingarna börja om det som ligger oss närmast: polislönerna och polisernas villkor. Det väntas bli en tuff match, och därför är det viktigt att det nya avtalet innehåller spelregler som ger polisernas företrädare starkare förhandlingsläge än tidigare:

Din lön sätts närmare dig. Facken har fått igenom att lönerna ska förhandlas på varje region och inte för hela Polismyndigheten i ett svep. Det gör att vi kan förhandla rättvisare löner närmare medlemmarna. Det ekonomiska utrymmet för dessa förhandlingar är begränsat och utgörs av den ekonomi som finns i myndigheten. Det som är positivt är att ekonomin för tillfället är ganska god vilket tillsammans med den överenskommelse vi har från förra revisionen ger förutsättningar att kunna göra större lönelyft än resten av arbetsmarknaden där det så kallade märket är satt till 2,2% Alla kommer inte att få lika mycket, men vi vet åtminstone att ingen region kommer att få mindre än 2,2% till löneökningar. Om vi inte skulle komma överens med arbetsgivaren om lönesättningen på regional nivå är de bundna till att följa de beslut som fattas av en lönenämnd som leds av en opartisk ordförande. Avtalet innebär också att de regioner som är eniga inte behöver vänta på att alla andra ska bli klara. Avtalet gäller i en begränsad tid: ett år

Sammantaget har vi fått igenom flera punkter som gör att vi säkrat det fackliga inflytandet, vilket är en viktig pusselbit för att komma tillrätta med polislönerna, framförallt när det gäller att lönerna ska kunna uppfattas som rättvisa. Men det måste till mer. Därför finns också en separat överenskommelse för att få fram mer pengar till höjda polislöner än vad den traditionella lönerörelsen kan ge.

Sätt att få mer pengar till höjda polislöner:

Överenskommelse med Polismyndigheten

En viktig anledning till att vi godtog det lönebud vi fick i våras, var att det också innehöll en avsiktsförklaring för hur polisyrket ska uppvärderas utanför de vanliga löneförhandlingarna. Mer pengar till löner ska enligt överenskommelsen kunna hämtas här:

Pensionsavgångar och poliser som slutar. De nya som anställs är varken tillräckligt många eller har lika höga löner som de som slutar. Där finns pengar att hämta till höjda polislöner. Effektiviseringar till följd av omorganisationen. Pengar som sparas in på anslaget ska kunna återinvesteras i nya löner för poliser. Högre löner för poliser som byter funktion borde vara en självklarhet, och där har vi enats om att skapa en systematik för hela landet för att fylla det tomrum som uppstått sedan olika lokala varianter av inspektörsavtal upphört. I överenskommelsen ingår att identifiera vilka funktioner som ska ge högre lön och vad som utgör väsentligt förändrade arbetsuppgifter som ska kunna ge högre lön, med målsättningen att det åtminstone till del ska kunna tillämpas före årsskiftet. Under första halvåret 2017 ska en analys göras av hur lönerna för dessa funktioner bidrar till att uppvärdera polisyrket.


Politisk påverkan

Att använda anslagssparande till polislöner och att tydliggöra karriärvägarna inom polisyrket är ytterligare pusselbitar i uppvärderingen av polisyrket. Sist men inte minst är det viktigt är att få upp politikernas ögon för polisernas situation. Under hösten har riksdagspartierna bjudit över varandra i förslag för att lösa poliskrisen. Även regeringens budgetförslag innehöll satsningar som möjliggjorts genom opinionsbildande arbete från alla engagerade medlemmar. Arbetet för att få till en polislönesatsning fortsätter och vi kommer inte ge oss förrän det resulterar i reda pengar till poliserna.