Konflikt 2016

Samtidigt som arbetet kring revision 3 fortgår så pågår Polisförbundets förberedelser inför en eventuell konflikt hösten 2016. Konflikt på den svenska arbetsmarknaden bygger på att det inte finns något gällande kollektivavtal. Vårt nuvarande kollektivavtal går ut den sista september 2016, under förutsättning att revision 3 är avslutad. Det kollektivavtal vi syftar på här är RALS, Ram Avtal Löner Staten. Det tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR. Kommer dessa förhandlingar inte till avtal kan förbunden häri gemensamt gå till konflikt. Polisförbundet har likt alla andra fackförbund möjlighet att använda konfliktvapnet, men beslutet tas i OFR konstellationen i vilken vi är en del. Glöm inte att konflikt inte är målet, konflikt är en väg för att nå målet!

Målet ja, vad är det? Vi kan bara gå till konflikt på i förhandling avvisade yrkanden. Yrkandena håller de olika förbunden just nu på och tar fram, men övergripande vill vi följande. Polisförbundet vill ha ett större fackligt inflytande. I dagens RALS så blir en lönenämnd fördelaktig för den ena parten. Det måste vara ett oönskvärt alternativ för bägge parter. Just nu upplever vi att arbetsgivaren har för lite att ”förlora” på att hamna i en lönenämnd. Det finns även en rad andra situationer där både Polisförbundet och andra förbund upplever att vårt fackliga inflytande begränsats på ett sätt som vi inte anser är ok.

Mer pengar då? Att det skramlar in mer pengar i Eliassons budget är inget vi kan konflikta oss till. För vårt andra stora mål är såklart en uppvärdering av polisyrket. Det krävs det politiska beslut för att uppnå och detta måste vi alla tillsammans arbeta för. Att påverka allmänhet att poliser är värda mer, det måste varje enskild medlem arbeta med dagligen. När vi har samhället med oss, så skriver media om det och då är politiker kanske beredda att ta ”rätt” beslut. Vår bedömning är att vi redan är en ganska lång bit komna på denna resa. Men den dagen extra pengar kommer är det viktigt att vi har ett inflytande över hur de ska fördelas. Annars riskerar det att bli som för lärarna, en delning av en yrkerskår.

Just nu pågår förberedelser inom Polisförbundet för att vara förberedda för om konfliktvapnet måste användas i kommande förhandlingar. Både nationellt och regionalt planeras det. Det är i detta skede extremt viktigt att DU som enskild medlem har registrerat privat mail hos polisförbundet. Detta görs enklast genom att gå in på polisförbundets hemsida och fylla i dessa uppgifter. Du behöver ditt medlemsnummer som står på baksidan av ”polistidningen” som du just fått hemskickad. Du kan också skicka in sista sidan av polistidningen, det är ett förberett inskick…