Katharina von Sydow föreslås bli ny förbundsordförande

I september ska Polisförbundets kongress välja en ny förbundsstyrelse. Nu presenterar valberedningen sitt förslag till ny förbundsstyrelse.

Katharina von Sydow från förbundsregion Väst föreslås bli ny förbundsordförande. När Polistidningen inför nomineringen frågade vilken som är hennes fackliga hjärtefråga svarar Katharina von Sydow:

"Jag har många. Men en är att Polisförbundet ska finnas och arbeta för alla poliser. För individen, kollektivet och för poliser i alla funktioner. Politikerna fokuserar mest på poliserna i uniform och vi måste bli bättre på att beskriva mervärdet med att ha poliser också på RLC eller som utredare med mera. Vi behöver synliggöra den tysta kunskap vi bär på, den polisiära kompetensen, och tydliggöra den."

Valberedningen föreslår flera nya personer till styrelsen för perioden 2022-2026 och skriver i sin motivation:

"I alla våra moment med bland annat intervjuer, samtal, enkäter och interna diskussioner har vi sökt efter en kombination av individuella egenskaper, facklig kompetens, regional förankring och främst förmågan att tillsammans med andra utveckla och skapa konstruktiva lösningar på svåra utmaningar."

"Vi ser styrelsen som en helhet och har på bästa sätt försökt kombinera olika individer, egenskaper och erfarenheter till ett vinnande lag."

Nominerade till ny förbundsstyrelse för perioden 2022-2026

Förbundsordförande: Katharina von Sydow, förbundsregion Väst

Förste vice förbundsordförande: Sophia Willander, förbundsregion Syd

Andre vice förbundsordförande: Tomas Stjernfeldt, förbundsregion Syd

Ledamöter
Roger Östergren, förbundsregion Stockholm

Johanna Spjut, förbundsregion Stockholm

Anna Ramsten, förbundsregion Mitt

Mikael Sjöstedt, förbundsregion Rikspolisen

Joakim Moritz, förbundsregion Nord

Pia-Karin Eriksson, förbundsregion Nationella avd

Patrik Danielsson, förbundsregion Bergslagen

Robert Pettersson, förbundsregion Bergslagen