Intervju med Niklas Simson – vad händer i förhandlingarna?

Niklas Simson, förhandlingschef för Polisförbundet, den 5 oktober skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal, vad har hänt sedan dess?
– Ganska mycket har hänt sedan dess. Vi håller på att förhandla med polismyndigheten om hur vi ska ta det centrala avtalet vidare ut i organisationen. Vi har naturligtvis haft ett antal avtalskonferenser och nätverk där vi har förankrat det vi har kommit överens om i förra revisionsöverenskommelsen. Den innehöll flera långsiktiga frågor om hur vi ska kunna synliggöra polisens kompetens och därmed också få den bättre lönesatt, samt den framgång vi fick igenom om att lönerna ska förhandlas även på regional nivå. I och med att det nu är nya förutsättningar så kräver det ganska mycket arbete på nationell nivå innan vi kan vara klara med ett nationellt avtal som sen ligger till grund för de regionala förhandlingarna.

Då blir ju naturligtvis nästa fråga när tror du att ni kan vara klara på nationell nivå?
– Vi träffades så sent som igår och gick ånyo igenom tidplanen och vi kan konstatera att vi har en gemensam målsättning om att kunna vara klara innan januari månad är slut. Det tycker jag känns ganska realistiskt. Vi har kommit fram i snart sagt alla frågor som Polisförbundet har yrkat på och även arbetsgivarens yrkanden har vi diskuterat.


När ni är klara på nationell nivå, vad händer då?
– Då blir det förhandlingar på regional nivå, det vill säga då kommer det gå ut ett löneökningsutrymme till respektive region som regionala parter ska förhandla om. Då kommer det också gå ut generella riktlinjer för hur det löneutrymmet ska fördelas. Vi ska till exempel fullfölja vår 6-års satsningen som vi inledde förra revisionen. Dessutom blir det lönesättande samtal för chefer och arbetsledare samt för de medlemmar som valt att ha lönesättande samtal.

I samband med att vi tecknade kollektivavtalet så sas det vara en framgång att få till förutsättningar för regionala förhandlingar. Kan du förklara vad den stora fördelen med den lösningen är?
– Vid den förra revisionen gjorde arbetsgivaren ett ensidigt arbete ute i respektive regionen. Därefter kallade man Polisförbundets regionala företrädare till en dialog som i de flesta fall fungerade väldigt dåligt. Resultatet blev att förslaget till alla nya löner lades upp på det nationella förhandlingsbordet. Det innebar att vi hade 19 000 individuella löner som skulle förhandlas i mål. Det är ju självklart att man inte kan förhandla 19 000 löner vid ett och samma tillfälle och gå in i detaljer kring dem. Istället blev det i praktiken en kollektiv förhandling.

– Nu har vi fått en möjlighet att förhandla regionalt. Det kommer då inte bara bli en dialog utan det blir även en regelrätt förhandling om de nya lönerna. Det ger en helt annan förutsättning att faktiskt förhandla individuellt för respektive medlems lön.

Vilka är Polisförbundets prioriterade frågor i förhandlingarna på nationell nivå?
– Den självklart högsta prioriterade frågan av alla är högre löner. Vi har i överenskommelsen från förra revisionen blivit överens om att polisyrket ska uppvärderas. Sen har vi kanske lite olika syn på hur snabbt det här ska ske och vilka förutsättningar som finns.

– Vi har också frågor med oss från kongressen utifrån bifallna motioner. Inom arbetstidsområdet så har vi till exempel frågor om höjt OB, som är en stor fråga vi också driver. Vi har också ett par principiella frågor som vi tycker är viktiga. Det handlar om vilken syn polisledningen har på sin personal. Vi vill till exempel att en polis som omplaceras på grund av brottsmisstanke i tjänsten ska hållas skadeslös.

Det pratas ju mycket om en polislönesatsning och dom som läst senaste numret av Polistidningen kunde ju läsa rubriken att du sa att det är dags att dammsuga budgeten, kan du utveckla hur du tänker att vi ska få till den här polislönesatsningen?
– Det finns inga andra pengar i myndigheten än de som är beviljade i regeringens budget. Vissa kostnader kommer inte myndigheten undan, vi måste till exempel ha polisstationer och polisbilar. Jag menar att polisledningen måste dammsuga sin budget för att ta allt utrymme som inte redan måste gå till annat och satsa detta på ett polislönelyft.

Häromdagen kunde man läsa i Sydsvenskan om att polisen i region Syd befarar ett budgetunderskott på 100 miljoner 2017, vad säger du till medlemmar som tänker att det inte finns några pengar att hämta?
– Det här är ett arbete vi bedriver på nationell nivå. Bara för att det är brist på pengar i en region så behöver det inte vara underskott i Polismyndighetens totala budget. Från politiskt håll kan man också ge tillåtelse för en myndighet att gå utöver de budgetramar som finns. Vår uppmaning till riksdag och regering är att ta poliskrisen på allvar och se till att det finns öronmärkta pengar för ett polislönelyft snarast.

Den kanske viktigaste frågan för varje enskild medlem, när får jag min nya lön?
– Det kan jag svara på först efter jul. När vi är klara med de nationella förhandlingarna så ska regionerna förhandla. Och hur lång tid det tar kan jag ärligt inte svara på i dag, eftersom vi aldrig haft en sådan här process tidigare. Förmodligen blir det så att det tar lite olika lång tid beroende på vilken region man tillhör. Regionerna är olika stora och har olika förutsättningar. Det som är fördelen i det nya systemet är att om man skulle vara snabb i en region så behöver man inte vänta på övriga. När man är klar med förhandlingarna i sin region så kan också lönerna utbetalas.

När träffar ni motparten från Polismyndigeten nästa gång?
– På tisdag i nästa vecka (13/12).

Tack Niklas Simson och lycka till i det fortsatta förhandlingsarbetet.