Information med anledning av mail om lönesättande samtal

I förra veckan skickade arbetsgivaren ut ett mail till alla våra medlemmar rörande den nya möjligheten att välja att ha ett lönesättande samtal.

Sedan dess har vi fått många frågor och reaktioner. Det har också visat sig att mailet inte nått alla medlemmar. Arbetsgivaren jobbar för att lösa det problemet. Drygt 1300 medlemmar över hela landet har inte fått något mail.

Bakgrunden till möjligheten att välja att ha lönesättande samtal är ett yrkande från arbetsgivaren i förhandlingarna om vårt gällande ettåriga löneavtal. Tidigare har det varit främst medlemmar som är högre chefer som haft lönesättande samtal.

Med anledning av detta så är parternas inställning att det är arbetsgivaren som måste vara den part som hanterar frågor kopplade till den här möjligheten. Detta har Polisförbundet tagit upp med dem under ett möte idag. Enligt planen ska man gå ut med ett ”frågor & svar” på Intrapolis under måndagen.

Vi kommer självklart svara på frågor kopplade till Polisförbundets ställningstaganden kring det här.

Det man kan säga är att ett lönesättande samtal inte är någon förhandling. Istället handlar det främst om en möjlighet till dialog med den lönesättande chefen vilket ska leda till ökad förståelse för processen. Lönemedlen kommer ifrån samma pott och fördelas procentuellt beroende på antalet medlemmar som väljer vilket alternativ. Eventuella överenskommelser kring nationella eller regionala satsningar ska beaktas även vid lönesättande samtal.

Skulle man inte komma överens i det lönesättande samtalet så faller förhandlingen tillbaka till de kollektiva förhandlingarna mellan parterna.
Önskar du ett lönesättande samtal ska du meddela detta enligt instruktionen i utskicket senast den 27 januari.

Det har visat sig att mailadressen i vår region har blivit fel. Det ska vara ett ”A” istället för ”Ä” i adressen.

Rätt adress är ”lss_vast@polisforbundet.se”.