Info gällande dataslagningar

Som vi tidigare informerat om via Facknytt så har det har framkommit uppgifter om att förundersökningar avseende dataintrång ökar, detta gör att Polisförbundet i region Väst uppmanar samtliga användare att fundera på syfte och förutsättningar innan den tänkta dataslagningen utförs.

Enligt regelverket så skall varje enskild dataslagning vara tjänsterelaterad, men problemet är att det finns osäkerhet om exakt vad som krävs för att dataslagningar skall anses vara tjänsterelaterade. Några faktorer som har betydelse är följande: tidpunkt för dataslagningar, arbetstid, ledig tid etc., dokumentation av dataslagningar, underrättelseuppslag, PM mm.
Polisförbundet i Region Väst anser att det är väldigt viktigt att samtliga användare tillhandahålls utbildning avseende användande av tjänstemobiler, så att det inte råder några tvivel om vad som avses med tjänsterelaterade dataslagningar.

Polisförbundet jobbar i frågan men fram till dess att vi får en samsyn och ett klargörande måste vi hjälpas åt att inte hamna hos SU när ambitionen är att göra ett bra jobb.

Om du blir kallad på förhör eller har frågor är du välkommen att höra av dig till Polisförbundets förtroendevalda på din arbetsplats för stöd och hjälp.

Polistidningen har skrivit om det och intervjuat Ordförande Katharina von Sydow och skyddsorganisationen. Artikeln finns här:
https://polistidningen.se/2022/04/skyddsombud-sluta-sla-i-registren-pa-fritiden/