Individuell avsättning i kåpan extra

Glöm inte erbjudandet om att omvandla sparade semestertimmar samt semestertimmar
som överstiger det antal (280 timmar) som får sparas, till individuell avsättning i Kåpan Extra.
Har du rätt till fler än 160 betalda semestertimmar för ett visst kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare semesterår.

Minst 160 semestertimmar måste planeras varje kalenderår och resterande semestertimmar kan du spara om du vill och om du inte har fullt i din sparpott. Du får spara upp till 280 semestertimmar vilket innebär att du den 31 december inte får ha fler sparade timmar än 280. Har du fullt i din sparpott måste även dessa timmar tas ut innan 31 december.

Om du vill omvandla sparade semestertimmar eller semestertimmar som inte kunde läggas ut under förra året kan du göra det NU.

Blankett måste fyllas i och skickas in till PAC SENAST 20 februari 2017.

”Blankett för avsättning av semestertimmar till Kåpan Extra” finns på Intrapolis under
Min anställning – Pensionsformer – Tjänstepension