Hur mår våra chefer?

Hur mår våra chefer och hur många krävs det i yttre tjänst för att säkerställa en bra arbetsmiljö?
Den senaste tiden har jag fått till mig att medarbetare upplever att det finns en stor stress bland chefer. En stress som yttrar sig som tappade bollar, att man ”konar”, fattar knepiga beslut och är lättirriterad.

I förra veckan lämnade skyddsorganisationen in en § 6:6A anmälan angående chefers arbetssituation, det är ett bra beslut. I en tid av omorganisering med otydligt chefsmandat, bristande administrativt stöd och ett stort engagemang och vilja att göra bra och rätt blir det till slut en omöjlig arbetssituation. Jag har fått många exempel på omöjligheten i att få arbetsekvationen att gå ihop och jag kan bara instämma i oron över chefernas hälsa. Att i detta läge arbeta med förtroendearbetstid är inte optimalt, det är en arbetsmiljöfråga. Det är lätt att jobba för mycket och länge eftersom det är svårt att överblicka hur mycket var och en arbetar. Arbetsbelastningen, lojaliteten mot uppdraget och bristen på biträdande chefer gör det dessutom mycket svårt att ta ut kompledigt. Därför är det viktigt att Polisregion Väst inventerar hur arbetsbelastningen/arbetsmiljön ser ut för cheferna i regionen för att kunna sätta in rätt åtgärder för att undvika sjukskrivningar. Polisförbundet väst har länge påtalat ett behov av biträdande chefer till enhet- och sektionschefer på vissa platser. Och det behovet kvarstår. En dålig arbetsmiljö för chefer är inte bara en chefsfråga, den påverkar arbetsmiljön för alla anställda.

Just nu pågår ett arbete om dimensioneringen på IGV/BF. Jag kan konstatera att säkerhetsbemanningen inte ändrats på många år, men det kanske är dags att ändra den nu. Befolkningen har ökat och brotten har både ökat i antal och ändrat karaktär under de senaste åren. Samtidigt finns problematiken med särskilt utsatta områden och en inställning till polisen och andra blåljusyrken som är både skrämmande och farlig. Under dessa omständigheter är det upprustning som krävs som skydd både för kollegerna men även för att kunna säkerställa allmänhetens skydd. När det händer något måste polisen kunna agera och ingripa, i alla delar av vår region och när det än händer. I IGV verksamheten krävs det en utökad bemanning för att möta verkligheten 2016 och framåt. Det finns just nu inget som tyder på att arbetsbelastningen, skyddet till allmänheten och kolleger kommer att kräva mindre resurs framöver.

I den senaste undersökningen från Novus uppger 70% av de tillfrågade medlemmarna att de funderat på att sluta och 25% har aktivt sökt jobb de senaste 6 månaderna. Det är allvarliga siffror som tål att reflekteras över, mer än en gång, 70%... Vi ser samtidigt att fler än tidigare slutar, både äldre och yngre kolleger. Nu är de tid att analysera vad detta bero på och göra om och bli en attraktiv arbetsgivare som behåller och får tillbaka de som redan slutat. I vår region har arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarorganisationerna kommit överens om att bilda en arbetsgrupp för att titta på vad vi kan göra åt problematiken här i vår region. Jag ser fram emot konkreta åtgärder både på kort och lång sikt.

Katharina von Sydow, ordförande