Hur går det i de regionala löneförhandlingarna?

Polisförbundet Västs ordförande Katharina von Sydow och vice ordförande Fredrik Rudbäck har träffat arbetsgivaren ett flertal gånger de senaste veckorna som en uppstart till de regionala förhandlingarna. Diskussioner förs regelbundet och fler möten är inbokade. De regionala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 19 maj. Om förhandlingarna inte är avslutade vid denna tidpunkt ska stöd begäras från nationella parter.