Hearing om det brottsförebyggande arbetet

Samverkansprojektet Facklig samling har haft en webbsänd hearing om hur man kan stärka det brottsförebyggande arbetet där ansvariga ministrar deltar.

Hearing
Mer behöver göras för att samhället ska kunna mobilisera i det brottsförebyggande arbetet. Inom ramen för samverkansprojektet Facklig samling, som Polisförbundet initierat, har nu Vision tagit över stafettpinnen i en hearing där ansvariga ministrar deltar.
Förutom inrikesminister Morgan Johansson och socialminister Lena Hallengren deltar bland annat representanter för arbetsgivare, politiker och forskare. För Polisförbundet deltar ordförande Lena Nitz.

Syftet med hearingen är att lyfta hur vi kan stärka det brottsförebyggande arbetet och samordna det tidiga stödet till barn och unga i riskzon. För att lyckas med våra ambitioner behöver regering, myndigheter och kommuner ge våra medlemmar bättre förutsättningar på en rad områden, vilka diskuteras under hearingen.

Länk till hearingen