Har du för mycket semester kvar?

Har du rätt till fler än 160 betalda semestertimmar för ett visst kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare semesterår.

Minst 160 semestertimmar måste planeras varje kalenderår och resterande semestertimmar kan du spara om du vill och om du inte har fullt i din sparpott. Du får spara upp till 280 semestertimmar vilket innebär att du den 31 december inte får ha fler sparade timmar än 280. Har du fullt i din sparpott måste även dessa timmar tas ut innan 31 december.

Det finns möjlighet, att årligen omvandla sparade semestertimmar samt semestertimmar som inte har kunnat läggas ut till en individuell engångsinsättning i Kåpan Extra.

Följande förutsättningar gäller:

du måste ha fyllt minst 23 år och inte vara äldre än 65 år, du måste fylla i en blankett. Blanketten kommer att finnas som en länk på Intrapolis i januari. Datum när blanketten ska lämnas in bestäms inför varje år (datumet brukar vara i februari). avsättningen inbetalas till SPV för insättning i Kåpan Extra en gång per år senast under juni månad Du måste prata med din chef om att du vill använda semestertimmar som inte har kunnat läggas ut i år, till en individuell engångsinsättning i Kåpan Extra.

Ersättningen för semestertimmar som inte har kunnat läggas ut är 4,6 procent av din fasta lön (den individuella lönen + ev. fasta lönetillägg) och semestertillägg (0,44 procent av den fasta lönen) per semesterdag.

Om din individuella lön är 30.000 x 4,6 % = 1380 kr + semestertillägg 30.000 x 0,44 % = 132 kr. 1380 + 132 = 1512 delat med 8 = 189 kr per semestertimme som avsätts.

Hur och när kan jag se vilken summa som avsatts?

Avsättningen kommer att visas på lönespecifikationen i mars. Summan överförs i samband med lönekörningen i mars till SPV. SPV skickar en faktura till arbetsgivaren. I maj finns summan synlig på dina pensionssidor eller senare på det årliga pensionsbeskedet från Kåpan pensioner.