Har du fått ett orange kuvert?

Nu i februari eller mars får du ett orange kuvert hem i brevlådan. Där får du reda på din allmänna pension. Men du vet väl att kuvertet bara ger dig en del av bilden om din totala pension?

Tjänstepension
Som polis får du utöver den allmänna pensionen som redovisas i det orangea kuvertet också tjänstepension. Tjänstepensionen som du får genom ditt kollektivavtal gör stor skillnad för din framtida pension.
Du kan logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ta reda på din totala pension genom att göra en pensionsprognos. Prognosen visar alla delar i pensionen, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande.

Gratis pensionsrådgivning med Lifeplan
Som medlem i Polisförbundet har du tillgång till Lifeplan som är en oberoende pensionsrådgivningstjänst. Du loggar in på Lifeplan via Polisförbundets förmånsportal och får pensionsråd utifrån dina personliga förutsättningar och preferenser.

Din pension
Pensionen består av olika delar; allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.
Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren i samband med lönen.

Du kan själv påverka din pension
Hur stor din pension blir beror bland annat på:

hur många år du jobbar hur mycket du jobbar (heltid, deltid eller om du är/varit tjänstledig) hur hög lön du har hur det går för de premiepensionsfonder du valt om du tar ut din pension före eller efter 65 års ålder om du har ett privat sparande

På minpension.se kan du göra en prognos över din framtida pension.
Är du medlem i Polisförbundet finns pensionsrådgivning som medlemsförmån.

Delpension
Du har möjlighet att ansöka om delpension från det att du är 61 år, och som längst tills du fyller 65 år. Som mest kan du gå ner till halvtid. Det du förlorar i lön kompenseras till 60 % av Statens Tjänstepensionsverk.

Möjlighet men inte rättighet
Det är din arbetsgivare som bestämmer om du får delpension eller inte. Arbetsgivarorganisationen och facket är överens om att rekommendera arbetsgivaren att tillmötesgå arbetstagarens önskemål. Om du blir nekad ska du begära att få svaret skriftligt, så att arbetsgivarorganisationen och facket kan göra en bedömning om avtalet följs eller om det krävs förändringar.

Semestern påverkas av delpension
Viktigt att tänka på när du går i delpension är reglerna för sparad semester. Semesterdagar som du sparat in när du arbetat heltid kommer att tappa i värde, om du har delpension när du tar ut dem. En semesterdag är alltid en semesterdag, även om du som halvtidspensionär arbetar halvdagar.

Allmän pension
Du och alla andra som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Det är en statlig pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts pengar till din allmänna pension.

Den allmänna pensionen består av:

inkomstpension premiepension tilläggspension (för dig som är född 1938-1953) Lönen påverkar din pension
Den största delen av pensionsavsättningarna till den allmänna pensionen går till inkomstpensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på din inkomst under åren du arbetat samt inkomstutvecklingen i samhället.

Påverka genom aktivt fondval
En mindre del av pensionsavsättningarna går till premiepensionen.
Premiepensionen placeras i fonder. Du kan påverka din premiepension genom att du själv har möjlighet att bestämma hur pengarna placeras.

Tillägg för dig född före 1954
Är du född mellan 1938 och 1953 består din allmänna pension också av tilläggspension. Ju tidigare du är född under denna period, desto större del av din allmänna pension är tilläggspension.

Ansök om allmän pension
Du kan ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Kontakta Pensionsmyndigheten om du vill veta mer om hur du ansöker om allmän pension.

Tjänstepension
Tjänstepension är den pension som Polisförbundet och din arbetsgivare har avtalat om och som kompletterar din allmänna pension. Arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension, grundat på din lön. Att ha tjänstepension är viktigt, den höjer din pension.

Du som är polis omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA 16. Där ingår sjukpension med en ersättning som kan betalas ut till dina efterlevande när du avlider.

För dig som är född 1988 eller senare
Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen oavsett ålder och fram till 67 år. Din tjänstepension är uppdelad i tre delar som alla är avgiftsbestämda. Du bestämmer själv hur en av delarna ska placeras. Den inte valbara delen av pensionen sköts av Kåpan Pensioner.

För dig som är född 1987 eller tidigare
Du tjänar in till din tjänstepension från att du fyller 23 år fram till din 65-årsdag. Din tjänstepension är uppdelad i tre delar; två avgiftsbestämda och en förmånsbestämd. Den inte valbara delen av pensionen sköts av Kåpan Pensioner.

Extra tjänstepension - Kåpan Extra
Det är viktigt för Polisförbundet att du som medlem ska kunna ha möjlighet att gå tidigare i pension. Därför har vi kommit överens med arbetsgivaren om en extra tjänstepension som heter Kåpan Extra. Det är en individuell pension som baseras på din lön och som kompletterar den allmänna pension. Avsättningen görs varje månad från det att du är 23 år, med undantag för aspiranten och dina första 18 månaderna som anställd polis.

Gör det möjligt att gå i pension tidigare
Avsättningen är 4,6 % av den fasta lönen. Om du har en månadslön på 25 000 kronor blir avsättningen 13 800 kronor per år. I pensionen ingår att en ersättning kan betalas ut till dina efterlevande om du avlider innan pensionen tagits ut.

Lägg pengarna på din lön
Istället för att göra en insättning till Kåpan Extra, så kan du välja att pengarna läggs till din lön, omvänd löneväxling. Den nya högre lönen kommer ligga till grund för övertidsersättning och pensionsavsättningar men även vid frånvaro då avdraget och ersättning från exempelvis Försäkringskassan räknas utifrån den nya högre lönen. Däremot görs lönesättningen utifrån din grundlön.

Löneväxling
Att löneväxla till pension innebär att du avstår lön som istället betalas in till en pensionsförsäkring.

Löneväxling – så funkar det
Du kan avstå lön som istället betalas in till en pensionsförsäkring. Det kallas för att löneväxla. Arbetsgivaren betalar lägre skatt på pensionspremier än på lön och därför finns det utrymme för arbetsgivaren att skjuta till extra pengar när du löneväxlar. Det är cirka 6 procent extra. På varje hundralapp som löneväxlas kan du alltså få cirka 106 kr.

Din pension, sjukpenning och föräldrapenning kan påverkas negativt
Du som tjänar mer än 43 300 kr i månaden kan tjäna på att växla lön mot pension. Men om du sänker din bruttolön så att den hamnar under 43 300 kr påverkas den allmänna pensionen negativt.

Även sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner blir lägre, men dessa förmåner påverkas negativt först om löneväxling sker för bruttoinkomster under 8 prisbasbelopp. Det motsvarar en månadslön på 31 000 kr. Om du löneväxlar och blir långvarigt sjuk och din månadslön hamnar under 43 300 kr efter löneväxling bör du upphöra med löneväxlingen för att då inte försämra din allmänna pension.

Gränsen för när föräldrapenningen försämras ligger på 10 prisbasbelopp. Det innebär att föräldrapenningen blir lägre om löneväxlingen sker på bruttoinkomster som understiger en månadslön som motsvarar 38 750 kr.

Skriftlig överenskommelse
Om du har bestämt dig för att löneväxla ska du se till att få en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren om löneväxling.

Överenskommelsen bör innehålla: Att det är din bruttolön före löneväxling som ska vara underlag för beräkning av avtalsförmåner och tjänstepension samt när du förhandlar om löneförhöjning. Annars riskerar du att få lägre sjuklön, semesterlön, tjänstepension och lägre löneförhöjning. Då skulle istället arbetsgivaren tjäna på att du löneväxlar. Att du får cirka 5–6 % extra, det vill säga omkring 105–106 kr per löneväxlad hundralapp. Att det är en kort uppsägningstid på maximalt 3 månader och att uppsägning kan ske när som helst under året. Att löneväxlande belopp placeras i samma försäkring hos samma försäkringsgivare som du valt för din tjänstepension.