Fyra av tio poliser i Väst har svårt att sova på grund av jobbet

Drygt fyra av tio poliser i polisregion Väst uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation. Var tredje polis har fysiska besvär som huvudvärk och magont och varannan polis psykosociala besvär såsom irritation, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet på grund av sin arbetssituation. Det visar en undersökning bland Polisförbundets medlemmar som Novus gjort.

Stressen och pressen är hög i tjänstemännens arbetsliv. Arbetsmiljöstatistik från SCB från 2013 visar att var tredje statligt och var fjärde privat anställd tjänsteman upplever att arbetet är anspänt. En ny medlemsundersökning från Polisförbundet visar dock att poliserna skiljer ut sig. 56 procent av poliserna i polisregion Väst upplever negativ stress i sitt arbete i hög utsträckning.

För mer information eller intervju kontakta:
Katharina von Sydow
Ordförande Polisförbundet Väst
Tfn: 0768-559850

Läs pressmeddelandet här: