Frågor om lön

Gruppcheferna har nu påbörjat arbetet med att meddela medarbetarna deras nya löner. Den nya lönen skall meddelas så snart det går. Då vi går mot semestertider har Polisförbundet haft en diskussion med Polismyndigheten om att det trots detta är viktigt att medlemmarna får reda på sina nya löner genom en personlig kontakt med sin chef och inte genom att öppna lönebeskedet. Därför väntas ett antal medlemmar att få ett första besked över telefon. Får du det ska ändå ett fullständigt lönesamtal hållas när du är tillbaka efter semestern. Syftet med samtalet är att du ska få en motivering och förklaring till din nya lön.

Det är din gruppchef som har satt din lön. Motiveringen till lönesättningen måste gruppchefen svara för.

Vi får i nuläget många frågor angående lön och vi svarar mer än gärna på frågor, men vi kan inte svara för hur gruppcheferna satt lön i varje enskilt fall. Om det är några oklarheter så prata med gruppchefen vid samtalet. Om det är några oklarheter efter samtalet är du självklart välkommen att höra av dig.

Mer information finns här:

Pressmeddelande
Frågor och svar om polislöner
Konfliktförberedelser