Frågor och svar om det nya avtalspaketet

Polisförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer kommit överens med Polismyndigheten om nya kollektivavtal. Här svarar vi på frågor om det nya avtalspaketet.

Hur mycket kommer hundförare få med det nya avtalet?
För de med så kallade A-avtal, det vill säga hundar som ägs av myndigheten och inte hundföraren själva, höjs hundkostnadstillägget från 1 770 kronor per månad till 3 247 kronor. Hundtillägget som hundföraren får för att träna hunden höjs från 335 kronor till 2 350 kronor i månaden.
De som äger hunden själva, de med så kallad B-avtal kommer fortsättningsvis få ersättning som regleras genom enskilda överenskommelser. Där kommer det att finnas tre olika alternativ för hur ersättningen regleras:
1. Behålla det befintliga B-avtalet utan förändring.
2. Få hela höjningen av kostnadstillägget samt cirka halva höjningen som de med A-avtal får för hundtillägget (1150 kr). Tre månaders uppsägningstid.
3. Få hela höjningen av kostnadstillägget samt hundtillägget som de med A-avtal får. Tolv 12 månaders uppsägningstid.

Hur mycket höjs Ob-ersättningen med?
De som jobbar natt får höjt ob-tillägg mellan klockan 3 och 6 på morgonen. Ob:et höjs från 45 till 60 kronor i timman under denna tid.
Ob-ersättningen höjs också från 52,50 till 60 kronor i timmen på fredags- och lördagskvällar mellan klockan 22 och 3.

Vad innebär det att ha ingripandeberedskap?
Förslaget kommer från hur situationen är i Norrlands mest glesbefolkade delar. Där händer det sällan något på nätterna som kräver ett polisiärt ingripande. Arbetsgivaren vill därför att vissa medarbetare är i beredskap i hemmet nattetid istället för i ordinarie tjänst. Behöver man inte ingripa så kan man sova vidare och i stället arbeta dagen efter. Blir man istället inkallad för tjänst gör man sin arbetstid då.

Ersättningen för beredskapen är beroende på vilken lön man har och om det är storhelg eller inte. Vid en månadslön på 30 000 kronor ger en natt mellan 1 667-2 308 kronor beroende på om det är vardag/veckoslut/helgdag. Vid en lön om 35 000 är motsvarande summor 1 944 - 2 692 kronor.

Vad innebär det nya SPI-avtalet?
Avtalet är tänkt att användas vid insatser som förväntas medföra övernattning där behovet av flexibilitet och tillgänglighet är hög. Avtalet lämpar sig för såväl uppdragsbaserad förläggning (kan liknas med inslag av förtroendearbetstid) som mer behovsstyrd förläggning med fastare tidsramar.
Ersättningsnivåerna har höjts och baseras på:

Om det är arbetstid eller fridag för den som berörs Hur möjligheten till vila, i avtalet angivet ”tillgänglig tid” har funnits i varje insatsdygn. Avtalskonstruktionen gör ingen skillnad mellan arbete, restid eller jour och ersättningsnivåerna är schabloniserade oavsett hur mycket av respektive arbete, restid eller jour som fullgörs.

Alla förändringar börjar gälla den 1 september 2020.