Frågor och svar om avtalsrörelsen

När får Polisförbundets medlemmar besked om sina nya löner?

– I oktober 2017 inleds förhandlingarna med Polismyndigheten. När de är klara före årsskiftet kommer vi veta hur mycket pengar som finns i löneutrymmet. Därefter kommer de regionala förhandlingarna att ta vid. Hur lång tid den här processen kommer att ta är svårt att säga i dag.

Vilka är de viktigaste punkterna i det centrala avtalet som tecknades den 4 oktober?

– Avtalet är treårigt och ger i snitt 6,5 procent i löneutrymme för hela den statliga sektorn. Vi förhandlar lön med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och där förväntar vi oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisernas löner över denna procentsats.
– Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
– Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar.

Vad innebär det centrala avtalet för polislönerna?

– Vi har kommit överens om ramarna inför de förhandlingar som nu drar igång med Polismyndigheten.

– Det vi nu ska förhandla om är bland annat om löneutrymmet för Sveriges poliser. Det finns en stor samsyn om att polisernas löner måste höjas. Vi förväntar oss ett tydligt steg för att uppvärdera polisyrket. Nu startar Sveriges viktigaste avtalsrörelse!