Fler tillbud med anledning av corona

Nu finns det drygt 130 tillbudsärenden om misstänkt corona inom Polisen. Det här ska du göra om du misstänker att du har blivit utsatt för smitta.

Det finns drygt 130 tillbudsärenden om misstänkt corona inom Polisen. Det rör poliser som har varit i kontakt med smittade personer eller där man misstänker att personen varit smittad.

– Vissa personer hotar med att de är smittade av corona i ett försök att slippa bli föremål för polisens ingripanden. Det har även förekommit att poliser har blivit spottade på, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud inom Polisen.Att hota med eller medvetet sprida allmänfarlig sjukdom faller under smittskyddslagen

– Jag hoppas att det kommer att få rättsliga konsekvenser för de som beter sig så här, säger Patrik Danielsson.

Polisförbundets skyddsorganisation arbetar bland annat med att det ska bli lättare att jobba hemifrån för dem som har den möjligheten och att utrustningen förbättras så att poliser får större möjlighet att använda andningsmasker.

– Tyvärr har arbetsgivaren inte fullt ut jobbat tillsammans med skyddsorganisationen, vilket vi är kritiska till, säger Patrik Danielsson.

Om du misstänker att du blivit utsatt för smitta
Gör en tillbudsanmälan oavsett om du uppvisar några symptom eller inte och även om du känner sig frisk. Tillbudsanmälan görs i Lisa-systemet. Det är viktigt att du har med dessa grunduppgifter som beskriver:

Om du var ensam eller om flera personer befann sig på platsen Vilken typ av arbetsuppgift du utförde Om du kände till att det fanns misstanke om corona/covid -19 innan du påbörjade arbetsuppgiften Vilken typ av skyddsutrustning som du använde eller om du saknade skyddsutrustning Om du hade utbildning/kunskap om hur du skulle hantera denna typ av situation och om du hade kunskap om hur du skulle hantera eventuell skyddsutrustning Vilket smittoämne som du kan konstatera eller som du misstänker att du har exponerats för (Covid-19) Hur exponeringen skedde

Det här gäller för dig som är chef
Som chef måste du hantera tillbuds- och arbetsskadeanmälan skyndsamt och utreda orsakerna och vidta omedelbara åtgärder. Om det inte är möjligt ska åtgärderna föras in i en handlingsplan.

– Det är viktigt att detta görs i samverkan med skyddsombuden, vilket tyvärr brister i alldeles för stor utsträckning i dag, säger Patrik Danielsson.