Förtroendearbetstid

Den senaste tiden har Polisförbundet fått frågor om förtroendearbetstid och vad det innebär. Vi ska försöka förklara.
Grundläggande är att 40 timmar i veckan är utgångspunkten. Med andra ord; arbetstiden för arbetstagare med förtroendearbetstid är – sett över en lite längre period – varken längre eller kortare än den som gäller för anställda med kontorsarbetstid.

Arbetstagare med förtroendearbetstid
• har fått ett förtroende att själv disponera sin arbetstid,
• ska disponera sin arbetstid på det sätt som arbetsuppgifterna kräver,
• har inte någon bestämd ordinarie arbetstid att hålla sig till, och
• har inte rätt till särskild ekonomisk ersättning för övertidsarbete.

Förtroendearbetstid innebär alltså att ansvaret för hur huvuddelen av arbetstiden disponeras ligger på arbetstagaren. Den enskilde arbetstagaren ges ett stort ansvar att själv avgöra vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras.
Arbetsgivarens inflytande över när, hur och var den enskilde arbetstagaren förlägger sin
arbetstid minskar i motsvarande grad. Under rätt förutsättningar är förtroendearbetstid till fördel för både verksamheten och den enskilde arbetstagaren.

Ett avtal om förtroendearbetstid får inte syfta till att åstadkomma någon utökad arbetsskyldighet i förhållande till vad som är normalt för kontorsarbete i staten i allmänhet. Kännetecknas arbetet av en hårt styrd förväntad närvaro under kontorstid, finns ingen anledning att avtala om en i så fall oäkta förtroendearbetstid.

Att byta från kontorsarbetstid till förtroendearbetstid.
Förtroendearbetsid är en enskild överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den ska vara skriftlig och den gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad. Om man inte överenskommer om annat.

Vår uppfattning är att förtroendearbetstiden ska sägas upp om man, exempelvis, ska arbeta 3-skift över sommaren eller om man konstant arbetar mer än 40 timmar per vecka. Om man vill läsa mer finns det att läsa i ASA/Polis § 10 i avsnitt A och i villkorsavtalets 4 kapitel och § 16.