försäkringarna

I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Du har också möjlighet att teckna andra försäkringar.

Försäkringar som ingår i ditt medlemskap
I ditt medlemskap ingår en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring
försäkringen gäller dygnet runt (ej pensionär)
ger ersättning för medicinsk invaliditet, vid dödsfall på grund av olycksfall och för kostnader vid olycksfall med mera
du kan medförsäkra din partner och dina barn

Sjukförsäkring
gäller dig som är ordinarie medlem (ej studerande eller pensionär)
du får ersättning med 1500 kronor per månad när du har varit sjukskriven mer än 30 dagar (som längst får du ersättning till dag 90)
du kan medförsäkra din partner och dina barn

Andra försäkringar som du kan teckna via Polisförbundet
Som medlem kan du teckna ett antal frivilliga försäkringar.

Personförsäkringar

Barnförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg Sjuk- och diagnosförsäkring Sjukvårdsförsäkring Sakförsäkringar Hemförsäkring – för dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Villahemförsäkring – för dig som bor i villa, radhus eller kedjehus. Hemförsäkring – för dig som studerar Bilförsäkring – 20% rabatt om du har vår hem- eller villahemförsäkring Fler försäkringar – båt, husvagn, husbil, släp, motorcykel, moped, snöskoter, fritidshus, långresa och särskilt värdefulla objekt.
Polisförbundet Försäkring
Mer information om våra sak- och personförsäkringar kan du få via vårt försäkringskontor Polisförbundet Försäkringar.

E-post: forsakringar@polisforbundet.se
Telefon: 08-676 97 00, och välj tonval 2.
Webbplats: www.soderbergpartners.se/polisforbundet.se

Anmäl skada och sök ersättning från dina försäkringar
Hit ska du vända dig om olyckan är framme och du råkar ut för en personskada eller en skada på dina ägodelar.

Personskada
Om din skada inträffade efter 1 april 2018, anmäl din skada till Polisförbundet Försäkring.
E-post: forsakringar@polisforbundet.se
Telefon: 08-676 97 00, och välj tonval 2.
Om din skada inträffade före 1 april 2018, anmäl din skada till Förenade Liv.

Olycksfall: 08-700 40 35, e-post: olycksfall@forenadeliv.se

Sjukdom eller dödsfall: 08-700 40 60, e-post: skadeavdelningen@forenadeliv.se

Barnsjuk och gravid: 08-700 40 20, e-post: barnsjuk@forenadeliv.se

Sjukvård: 08-700 42 70, e-post: sjukvardsforsakring@forenadeliv.se

Hus, hem och bil
Du kan ringa och anmäla skador dygnet runt på telefon 0920-29 29 29.
Du kan även anmäla skadan direkt hos Vardia på https://www.vardia.se/skadeservice/