Försäkringar

Från den 1 april 2018 är din och din familjs personförsäkringar hos Euro Accident. Med Polistidningen kommer en försäkringsbroschyr att bifogas som innehåller information om både person- och sakförsäkringar. Försäkringsbroschyren finns även här.

En nyhet för alla medlemmar är Polisförbundet Försäkring dit medlemmar kan vända sig med frågor om både person- och sakförsäkringar. Polisförbundet Försäkring når man via forsakringar@polisforbundet.se eller Polisförbundets växelnummer 08 676 97 00, tonval 2.

Mer info: http://www.polisforbundet.se/forsakringar/