Förlängt avtal till utbildare, aspiranthandledare, aspirantinstruktörer och andra handledare

Polisförbundet har idag tillsammans med de andra parterna vid Polismyndigheten kommit överens om att förlänga Lokalt kollektivavtal om omställningsmedelsfinansierade utbildartillägg, aspiranttillägg och handledartillägg.

Förlängningen av avtalet innebär att samtliga berörda anställda (civilanställda och poliser) kommer att få de aktuella tilläggen även efter den 31 mars. En nyhet är att vissa myndighetsinterna utbildningar som hålls av utbildare vid NFC kan leda till utbildartillägg.

Avtalet förlängs från 1 april 2022 till 31 mars 2023.