Förhandlingschefens förväntningar i avtalsrörelsen

Förhandlingarna är i full gång, även om de just nu inte sker med Polismyndigheterna utan på nivån över med Arbetsgivarverket.

Vi fångade förhandlingschef Niklas Simson i farten och bad honom berätta om sina förväntningar. Vad händer med extrapengarna regeringen aviserade under sommaren?
‒ De kommer vi förmodligen kunna omsätta en hel del utav i form av löneökningar, men det blir först i höstens revisionsförhandlingar med Polismyndigheten. Innan vi kommer dit måste vi bli klara med den centrala avtalsrörelsen.

Vad är viktigast i den centrala avtalsrörelsen med Arbetsgivarverket?
‒ Just nu ser det ut som att två frågor är de absolut viktigaste:

Den första frågan är den frågan vi alltid driver: att vi måste ha en siffra i avtalet så att vi kan förhålla oss till märket på svensk arbetsmarknad. Men den andra frågan som har fått större betydelse nu, givet just att vi fått mer pengar från regeringen, det är att vi får en tillräckligt lång avtalsperiod så att vi kan jobba med den här lönemässiga uppvärderingen av polisyrket.


Vad kan medlemmarna vänta sig av extrapengarna?
‒ Ytterligare ett steg i uppvärderingen av polisyrket lönemässigt. I och med att vi pratar om uppvärdering i förhållande till andra yrken så handlar det om löneökningar som måste vara högre än för andra yrken. Jag tror att vi kan se framför oss en revision under hösten där vi kan hitta en ny lönestruktur i Polismyndigheten. Lyckas vi med det är det ganska många medlemmar som kommer att se en ganska rejäl höjning av sina löner.