Förhandlingarna inte klara före nyår

Avtalsförhandlingarna mellan Polisförbundet och Polismyndigheten blir inte klara före nyår.

Ett första avtalsförslag för avtalsperiodens löneökningar presenterades på en avtalskonferens i veckan. På konferensen deltog bland annat de regionalt förhandlingsansvariga samt regionordförandena. Dessa har nu till uppgift att hämta in synpunkter på förslaget och kommer att lämna sina synpunkter till det avtalsråd som agerar rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Förhandlingarna pågår alltså fortfarande.

Polisförbundets mål är en årlig kollektiv löneökningstakt om fem procent under de tre år som avtalet gäller, alltså 15 procent under hela perioden. Fortsätter poliser att lämna yrket i hög takt samtidigt som platser står tomma på polisutbildningen måste löneökningen fortsätta i samma takt även efter treårsperioden.
Enas inte parterna i förhandlingarna blir det märket på arbetsmarknaden som gäller för revisionen, vilket innebär 2,2 procent för 2017.
Totalt är märket på 6,5 procent för avtalsperioden, fördelat på 2,2 respektive 2,0 och 2,3 procent för de tre åren.

Fakta: Så bestäms lönen

Den enskilde polisens lön sätts av lönesättande chef för de som omfattas av, eller väljer, lönesättande samtal, och av regionala parter för de som omfattas av kollektiv förhandling. Dessförinnan kan lönen ha påverkats av regionala beslut om satsningar på vissa grupper… … och av nationella gruppsatsningar (exempelvis på ingångslöner). I avtalsförhandlingarna mellan Polismyndigheten och Polisförbundet kommer man fram till den procentuella löneökningen för perioden… … som utgår från ökningen i det centrala avtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O – som är det som gäller om Polismyndigheten och Polisförbundet inte enas. Utrymmet för löneökningar bestäms också av hur mycket pengar regeringen tilldelat Polismyndigheten i förhållande till utgifterna. Den svenska modellen utgår från att parterna ska hålla sig till industrins märke. För att kunna lägga sig över de nivåerna krävs acceptans från övriga parter på arbetsmarknaden.