Förhandlingarna i korthet

Löneförhandlingarna på nationell nivå väntas pågå några veckor med start den 11 november. I de förhandlingarna kommer löneutrymmet och vilka satsningar som ska göras att bestämmas.Därefter genomförs kollektiv förhandling om de de individuella lönerna regionvis. Det vill säga förhandlingar om hur det fastställda löneutrymmet ska fördelas i form av nya individuella löner.Förhandlingarna sker inom ramen för ett avtal som tecknades med Arbetsgivarverket i oktober.Oavsett hur bra det går i dessa förhandlingar kommer det inte att räcka för den uppvärdering av polisyrket som krävs för att vända poliskrisen. Mer pengar måste till från politiskt håll och de pengar som finns inom de givna budgetramarna måste i större utsträckning än tidigare användas till höjda polislöner.Även med Säkerhetspolisen förs förhandlingar om ett nytt löneavtal för Polisförbundets medlemmar.