Förhandlingar pågår om polislönerna

Många undrar vad som händer med polislönerna. Så länge förhandlingar pågår kan vi inte gå ut med detaljer om innehållet, men mer information kommer så snart det är möjligt.

Förhandlingarna om polislönerna som strandade i höstas har nu återupptagits och i förrförra veckan (vecka 20) fick Polisförbundet ett bud av Polismyndigheten. Detta bud har i förra veckan (vecka 21) kvalitetssäkrats av respektive förbundsregion. Eftersom budet består av förslag på löner för cirka 19.000 poliser har lång tid behövts för att analysera innehållet.

Förhandlingstider är utsatta fram till den 9 juni.