Förändringar i våra medlemsförmåner

Nu ser vi över vårt medlemserbjudande. Tågresor med SJ och friskvård med Actic träningscenter är nya förmåner. Förmånsportalen Benify och Lifeplan utgår.

Benify och Lifeplan utgår som förmån
Från den första juni upphör Polisförbundets förmånsportal med Benify och Lifeplan. Anledningen är att alltför få har använt förmånsportalen för att det ska motivera kostnaderna som Polisförbundet har betalat för tjänsten.
Fram till den 1 juni kan du nyttja Benifys erbjudanden som tidigare och du hittar lösenordet bakom inloggning på vår webb.

Våra rabatter och förmåner
Du som är medlem i Polisförbundet får ta del av de rabatter och förmåner som ingår i ditt medlemskap. Där ingår försäkringar, förmånliga banktjänster och andra erbjudanden. Inte minst Polistidningen vet vi är en mycket uppskattad medlemstidning.
Kanske har du redan hört om våra senaste tillskott: tågresor med SJ och friskvård med Actic träningscenter – nya förmåner som vi tror kommer att uppskattas av många medlemmar.

Till dig som har Lifeplans pensionsrådgivning
Du som tecknat dig för Lifeplan kommer att få mejl från dem med mer information.