Ett absolut nödvändigt tillskott till polisen

- Äntligen ett rejält och absolut nödvändigt tillskott. Vi har länge väntat på att regeringen ska inse allvaret i polisens resursbrist. Att man nu ger 2 miljarder mer 2018 och dessutom ger myndigheten i uppdrag att förbättra polisernas arbetssituation tillsammans med facket är en väldigt viktig signal.

Det säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz angående statsminister Stefan Löfvens och inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons besked om budgetsatsning på polisen.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz ser också positivt på att regeringen tydligt pekar på vikten av att både rekrytera nya och behålla nuvarande poliskompetens.

– Polisorganisationen är sina anställda. Bara genom att fokusera på bättre villkor och satsa på polisprofessionen kan man förbättra resultaten. Det gläder mig att regeringen äntligen insett detta. Det var inte en sekund för tidigt, säger Lena Nitz.
Regeringen vill inte lägga sig i lönefrågan utan hänvisar till parterna.
– Men att man tillsätter 300 miljoner mer än myndigheten har begärt ser vi som ett tydligt ekonomiskt incitament för höjda polislöner. Vi förväntar oss att arbetsgivaren gör verkstad av detta i pågående och kommande förhandlingar, säger Lena Nitz.
Det aviserade tillskottet måste förhandlas och beslutas i riksdagen innan pengarna kommer myndigheten till godo 2018.

Fakta: Ville ha mer pengar från början

Inför den stora omorganisationen av polisen till en myndighet 1 januari 2015 begärde den oberoende Genomförandekommittéen två miljarder extra i anslag det första året för att effekten av omorganisation inte skulle gå om intet.

Budgetäskandet för 2015 låg på 22,2 miljarder kronor. Man tilldelades 21,2 miljarder.
Genomförandekommittén ansåg inför omorganisationen att Polismyndigheten år 2017 skulle behöva 23,2 miljarder i anslag. Nuvarande budgetprognos från Polismyndigheten för i år ligger på knappt 22,6 miljarder.

I sitt budgetunderlag för 2018-2020 har Polismyndigheten räknat med ett anslagsbehov på närmare 24,2 miljarder för 2018, 24,4 miljarder 2019 och 25,3 miljarder 2020. Regeringens förslag innebär att man för samtliga tre år lägger sig något högre än Polismyndighetens budgeterade behov.