Enkät till medlemmar i Region Väst

Polisförbundet i Region Väst har gjort en enkät som skickats ut till samtliga medlemmar i regionen. Enkäten behandlar sommaren 2016 med bland annat övertid och uttag av semester och fokus på lokala skillnader. Ta dig tid och fyll i enkäten. Det är viktigt för oss att få klarhet i hur medlemmar uppfattar sin arbetssituation. Det är ni som jobbar i verksamheten som kan den bäst.