Enjoy Bonusguide 2019

Nu finns Enjoy Bonusguide för 2019 att köpa hos Marie Forsman på Polisförbundets expedition på Ernst Fontells Plats.

Priset är 395 kr och behållningen går genom Kamratskapsfonden till medlemmar och deras familjer som drabbats av olycksfall eller sjukdom.

Vid frågor kontakta Marie på tel. 010-5653951