En sammanhållen polisutbildning krävs för kvalitet i arbetet

Moderaterna föreslår satsningar på Polisen med sammanlagt 5,6 miljarder kronor, vilket Polisförbundet välkomnar. Att de vill se en riktad lönesatsning till poliser är positivt och förslaget att studenter ska få sina lån avskrivna efter fem år är välkommet. Däremot är Polisförbundet starkt kritiskt till förslaget om att dela upp polisutbildningen i två grenar.

– En uppvärdering av polisyrket med högre löner är helt nödvändigt för att mota polisbristen och locka fler till yrket. Men att dela upp utbildningen i två spår kommer att splittra kåren och leder till sämre möjlighet för polisen att genomföra sitt uppdrag, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Vad vi behöver är en stark, sammanhållen och välutbildad poliskår. Poliser måste kunna styras till de uppgifter som för närvarande gör mest nytta för allmänheten, säger hon.
I höstas var exempelvis utredningsläget så akut i Malmö att poliser som jobbar ute fick hjälpa till med utredningarna istället för att patrullera. Den flexibiliteten kommer att gå förlorad om inte alla poliser har samma utbildning och befogenheter. Sverige är ett för litet land för att ha en splittrad poliskår, menar Polisförbundet.

– De insatser som poliser i ingripandeverksamheten genomför kan vara helt avgörande för det fortsatta utredningsarbetet och möjligheten att väcka åtal. Uppdelningen mellan inre – och yttre tjänst är därför till viss del förlegad, säger hon.

Dessutom riskerar förslaget att ännu fler poliser lämnar Polismyndigheten.

– Om poliser i yttre tjänst inte kan utföra andra arbeten när de av olika skäl inte längre kan jobba ute riskerar avhoppen från myndigheten att öka. Det innebär att vi riskerar att bli färre poliser framöver. Att splittra poliskåren är inte att göra yrket attraktivare, säger hon